Az egyik legnépszerűbb tudós orrnyergen fejelte a woke-ot

Szerző: Balla "Duncan" Zoltán

A legendás Richard Dawkins Youtube-csatornát indított. Kényelmetlen szembesülés ez azoknak, akik a tradicionális női és férfi identitások bukását jósolták, és a woke-irányzat kritikusait csak egy szűk, konzervatív kisebbség megvetett hülyéinek tekintették. Nem úgy van az.

A fantasztikus Richard Dawkinsszal először az Isteni téveszme szerzőjeként és a világ talán legharcosabb ateista rétoraként találkoztam. Aztán amikor olvastam a Vak órásmestert és az Önző gént (ezeket még jóval korábban írta), rájöttem, hogy az evolúció, meg úgy általában a biológiatudomány sokkal érdekesebb annál, mint ahogy ezt gimiben tanítani tudták.

Az etológus, biológus Dawkins érdekesen és szórakoztatóan ismertet olyan tényeket, amelyek sokak számára érthetetlenek vagy szimplán hihetetlenek. Szeretettel és áhítattal értekezik a bálnák evolúciójáról, a moszatok fotoszintéziséről és a madarak párzási szokásairól, miközben bölcs egyszerűséggel magyarázza el, hogyan optimalizálja a túléléshez a gének szelekciója a szerves létformákat, generációról generációra.

Őt olvasni olyan, mintha egy jószándékú, kedves tanárbácsi ülne melletted, aki az összes bugyuta kérdésedre ugyanazzal az alázatos odaadással válaszol, a legkomplexebb problémákat is leegyszerűsítve a tájékozottsági szintedre. Egész életében azt hirdette, hogy

a ráció fontosabb, szebb és szórakoztatóbb a fantazmagóriáknál, munkáival pedig többet tett a józan ész ideájának promóciójáért, mint Lenke néni és MacGyver együttvéve.

Hatása megkérdőjelezhetetlen. Továbbá Dawkins akkora liberális, hogy Kuncze Gábor is zavartan lépne kettőt hátra; világ életében a szabad gondolkodás reklámarca volt, mindig a Liberális Demokratákra vagy a Munkáspártra szavazott, sőt, a feminizmust korábban többször is az egyik legfontosabb mozgalomnak nevezte, reményét fejezve ki abban, hogy az ateizmus is kaphat egyszer ahhoz hasonló lendületet.

„Az univerzum nem tartozik nekünk magyarázattal.”

Richard dawkins

Kedvenc videóm tőle, amikor egy vallásos iskolában, vallásos dogmák mentén oktatott gyerekeknek tart előadást a világ keletkezésének tudományos elméleteiről.

Kicsit talán szokatlan, de én egyenesen meghatónak találom, ahogy a teista meggyőződésükkel konkuráló álláspontokkal korábban alig találkozó diákok félve kérdezni kezdenek a professzortól. Érdeklődő, izgalmas dilemmák és belső vívódások interpretációi zúdulnak a meglett tudósra, emlékeztetőként, hogy

kevés varázslatosabb dolog van a világegyetemben annál, amikor egy tudásra szomjazó gyerek kíváncsiskodik.

Richard Dawkinsról sokan feltételezték, hogy szabadelvű megítélésének féltése okán beáll a woke-táborba, vagy legalábbis nem szólal meg az empirikus tudás védelmében.

Például, hogy létezik férfi és nő, hogy ennek biológiai alapja megingathatatlan, és, hogy ennek az axiomának a megtorpedózása problematikus, tudományellenes, veszélyes folyamatokat indíthat el egy társadalomban. A tudósban mélyről gyökerező empátia vajon felülírja-e késztetését, hogy helyreigazítsa az eltévelyedetteket? Úgy tűnik, nem.

Ebbe a paliba nagyon nehéz lesz beleállni, kisbarátaim

Az egész életében a dogmatikus vallásosság káros volta és a józan ész felsőbbrendűsége mellett érvelő Dawkins pár hete elindította Youtube-csatornáját a Valóság költészete névvel. Első videójában Ricky Gervaisszel, a közismerten ateista és woke-ellenes, életigenlő, vakmerően szókimondó humoristával beszélget.

A második videó címe már egyenesen The Gender Delusion, vagyis A gender téveszme – ezzel legismertebb munkájának, a The God Delusionnek a címére utal, mely Isteni téveszmeként jelent meg magyarul. Sejted, hogy miről beszélget benne Hellen Joyce ír matematikussal és tényfeltáró újságíróval. Ha nem, akkor nézd végig:

Ez izgalmas lesz

Az a narratíva, hogy a woke társadalmi, kulturális és gazdasági hatásaival a szélsőjobbos boomereknek és az amerikai alt-rightos fiataloknak van csak bajuk, az ő porondra lépésével látványosan elbukott. Dawkins váratlan és határozott beleállása az érzékenység diktatúrájába azért fontos, mert a tudományos élet képviselői eddig többnyire nagyon óvatosak voltak ebbéli nézeteik nyilvános felvállalásával. Nem alaptalanul.

Jordan Petersont, a vonulat leghangosabb tudós-kritikusát a baloldali sajtó folyvást megpróbálja darabokra szedni, infantilis csúfolódással diszkreditálva olyan, magántermészetű dolgokért, melyeknek a tudományos ismereteihez és állításaihoz semmi köze nincsen.

Gúnyolják azért, mert szenvedélyes megszólalásaiban néha könnyekig elérzékenyül, vagy hogy felesége súlyos betegsége után egy időre rászokott a nyugtatókra. Dawkins ezzel szemben ünnepelt, szinte támadhatatlan szerző, aki régebb óta és koherensebben képviseli a liberális elveket, mint az összes, a férfinemet kollektíve gyalázó és hibáztató újságírónő együttvéve.

Dawkins szabadelvűsége a baloldalinak mondott sajtómunkások döntő többségével ellentétben következetes.

Ez vezetett ahhoz, hogy most videósorozatban mondja ki azt, amivel a társadalom és vélhetően a tudományos élet széles köre is egyetért. Rajta már nagyon nehéz lesz fogást találni, életművét pedig képtelenség elhitelteleníteni. Példája ezen felül lavinát indíthat el a tudományos hitvallásukat mások érzékenysége elé priorizáló tudósok, kutatók körében, akik eddig a közhangulattól tartva szubmisszíven elhallgatták álláspontjukat.

„Ez egy visszafejlődés az infantilizmusba. Egy pillanaton belül mindenki áldozat lesz”

Személyes megjegyzésként engedtessék meg, hogy az egész woke-mánia alighanem rég elült volna, ha bugyuta érvei olyan vitázóktól kapták volna a pofonokat (Hitch-slap) már a mozgalom elején, mint a zseniális és bátor vitázó, Christopher Hitchens. Hitchens, a befolyásos véleményformáló, újságíró Dawkins személyes jóbarátja volt, és példátlan méltósággal viselt betegsége utolsó stádiumában is vele állt egy színpadon utoljára.

Ő már 1994-ben, közel harminc éve (!) döbbenetes precizitással jósolta meg, milyen következményei lesznek, ha az egyetemeken, a tudás templomaiban a tudományos érvelést az érzékenységre hivatkozó hiszti váltja fel. Tökéletesen betalált.

Dawkins csatornájára itt tudsz feliratkozni.

Itt van még jó kis kontent