10 olyan aranyköpés tudósoktól, amiből egy cégvezető is tanulhat

Szerző: Lakinger Béla

A tudomány és az üzlet szférája egyáltalán nem áll messze egymástól.

Egy cég elindítása merész vállalkozás, igényel némi elszántságot, kreatív problémamegoldást és persze folyamatos tanulást. A kezdeti szakaszban, amikor az ember próbálja kipuhatolni, hogy az elméletben nagyszerűnek látszó ötletei a gyakorlatban is működnek-e,

kicsit olyan tevékenység ez, mint egy, a hipotéziseit igazolni próbáló kutatóé.

Éppen ezért nem tűnik haszontalannak az amerikai Forbes gyűjtése híres tudósok olyan mondásaiból, amelyek megfontolandók egy újdonsült cégtulajdonosnak (majdnem azt írtuk: startuppernek). Hiszen valóban arról a módszertanról vagy legalábbis hozzáállásról szólnak, amelyet az üzletembernek ugyanúgy magáévá kell tennie, mint a tudomány emberének.

#1 „A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója.” – Stephen Hawking

Az 5 éve meghalt elméleti fizikus lényegében a hübrisztől, az alázat hiányától óv. Tudatában kell lennünk, hogy esetleg az is tévútnak bizonyulhat, amiben a legszilárdabban hiszünk – és ne felejtsük el, hogy mindig van mit tanulni, az új ötleteket, a visszajelzéseket nem szabad élből elutasítani.

#2 „A legjobb tudósok nyitottak arra a lehetőségre, hogy tévedhetnek, és hajlandóak megváltoztatni a véleményüket az új bizonyítékok láttán.” – Richard Feynman

Ezt aligha kell sokat magyarázni: a Nobel-díjas fizikus arra emlékezteti a cégalapítókat (is), hogy legyenek alkalmazkodóképesek és fogékonyak a változásokra.

#3 „Nem a legerősebb faj marad fenn, és nem is a legintelligensebb. Hanem az, amely a legjobban reagál a változásokra.” – Charles Darwin

Az üzleti élet törvényszerűségeit sokan hasonlították már a Darwin által felismert evolúció elveihez, jogosan szerepel tehát itt ez az idézet. A versenyben az alkalmazkodási és innovációs képesség kritikus fontosságú, a ragaszkodás a régi ötletekhez általában kudarchoz vezet.

#4 „A jövő megjóslásának legjobb módja, ha megteremtjük azt.” – Peter Drucker

Az osztrák-amerikai közgazdász-menedzsmentguru bölcsessége tulajdonképpen a „kék óceán” elméletben is visszaköszön, melynek lényege, hogy a legbiztosabb út a sikerhez az új piaci szegmens megteremtése, amihez persze innováció kell.

#5 „A tudomány nem arról szól, hogy igazunk van-e, hanem arról, hogy feltesszük a helyes kérdéseket, és követjük a bizonyítékokat, bárhová is vezetnek.” – Neil deGrasse Tyson

Az amerikai asztrofizikus intelme alapján a tudósokhoz hasonlóan a cégvezetőknek is magukévá kell tenniük a kísérletezés folyamatát, hogy a döntéshozataluk ne pusztán megérzéseken alapuljon.

#6 „A tudás egyetlen forrása a tapasztalat.” – Albert Einstein

Valóban, általában az a jó, ha a megfelelő tapasztalattal rendelkező emberekben bízunk, nem pedig a bizonyítványokban.

#7 „Az univerzumnak nem kötelessége úgy viselkedni, hogy képes legyél megérteni.” – Neil deGrasse Tyson

Vagyis meg kell tanulni elfogadni az ismeretlent és a bizonytalant. Aki számot vet azzal, hogy nem láthat mindent előre, az stratégiai szinten tudja kezelni a kockázatokat.

#8 „A képzelőerő fontosabb, mint a tudás.” – Albert Einstein

Talán meglepő éppen egy tudóstól olvasni ilyet, de annál meggyőzőbb – a kreativitás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

#9 „A legnagyobb tudósok egyben a legnagyobb álmodozók is, akik folyamatosan új lehetőségeket vizionálnak, és az elme feltérképezetlen területeit kutatják.” – Jane Goodall

A világhírű főemlőskutató meglátása arra figyelmeztet, hogy az alázat mellett a ambíció sem kevésbé fontos: tűzzünk ki merész célokat, és dolgozzunk az elérésükért szenvedélyesen.

#10 „A tudomány sokkal inkább egy gondolkodásmód, mint egy ismerethalmaz.” – Carl Sagan

Bátran higgyük el az amerikai asztrobiológus-bolygókutatónak, hogy ennyit számít a helyes gondolkodásmód, az ugyanis jelentős mértékben tanulható – nemcsak a tudományban, az üzletben is.

Itt van még jó kis kontent