Jól érezted: a fiúk tényleg rosszabb jegyeket kapnak ugyanarra a teljesítményre

Szerző: Lakinger Béla

És ez hosszú távon is befolyásolhatja az életük alakulását.

A tanárok rutinszerűen jobb osztályzatokat adnak a lányoknak, mint az azonos kompetenciákkal rendelkező fiúknak, állapította meg egy több tízezer diák és tanáraik bevonásával készült olaszországi kutatás – írja a Phys.org.

A fiúkkal szembeni elfogultság adott esetben fontos különbség lehet, például ezen múlhat a bukás a nehéz tantárgyak esetében. Sőt: „Erős összefüggés van a jobb osztályzatok és a tanulmányi előmenetel között, beleértve a jó egyetemekre való bejutást vagy az iskolából kimaradás kisebb valószínűségét.

Következésképpen a magasabb osztályzatok mással is összefüggnek, például a jövedelmi szinttel és akár a nagyobb életelégedettséggel”

– mondta Ilaria Lievore szociológus, a tanulmány egyik szerzője.

A British Journal of Sociology of Education című folyóiratban közzétett tanulmány az első, amely kimutatja, hogy a probléma rendszerszintű – vagyis mindenütt jelen van, függetlenül az oktatási környezettől és a tanárok jellemzőitől.

Objektív és szubjektív

A nemek közötti, az oktatási teljesítményben mért különbségek a mérésének módjától függően eltérőek. Ha a szabványosított, egységes pontozási rendszerű tesztek eredményeit nézzük, a lányok jellemzően a humántudományok, a nyelvek és az olvasási készségek terén teljesítenek jobban a fiúknál, míg a fiúk a matematikában jobbak.

A tanárok által adott osztályzatok alapján azonban a lányok minden tantárgyból jobbak a fiúknál.

A Trentói Egyetem kutatói összehasonlították közel 40 ezer, 15-16 éves diáknak a standardizált nyelvi és matematikai kompetenciateszteken kapott pontszámait az osztályozóvizsgákon elért jegyekkel. Az elemzés kimutatta, hogy ha egy fiú és egy lány hasonlóan jó képességű volt egy tantárgyból, akkor utóbbi jellemzően jobb osztályzatot kapott.

Az ok még nem ismert

A szerzők szerint lehetséges, hogy a tanárok öntudatlanul is jutalmazzák a hagyományosan femininnek tekintett viselkedést (csendesség, tisztaság) tanúsító diákokat, mert az megkönnyíti a tanítást. Egy másik elmélet szerint a matematikában jobb jegyekkel próbálják bátorítani a lányokat, akiket gyakran gyengébbnek tartanak ebben a tantárgyban.

Nehéz ügy ez az iskola:

Itt van még jó kis kontent